Administrateurs avec fonction spéciale – Bestuurders met een speciale functie

Président – Voorzitter
Delhaye François

Delhaye François

 

Vise-président – Ondervoorzitter
Gousset Philippe

Gousset Philippe

 

Trésorier - Penningmeester

Koob Jean Pierre

 

Secrétaire - Secretaris
Scholl Clément

Scholl Clément

 

 

Administrateurs chargés de la gestion journalière - Bestuurders verantwoordelijk voor het dagelijks beheer

Daenen Aurélien                         Ligne/Spoorlijn 128 – “Le chemin de Fer du Bocq (CFB)”

Daenen Aurélien

 

Delhaye François                        ATD Saint-Ghislain – WDT Saint-Ghislain

Delhaye François

Christine Van Heertum               Promotion - Promotie

Christine

 

Désirant Jean-Pierre                   Relations publiques

Koob Jean Pierre  

 

Gousset Philippe                         Voyages - Reizen

Gousset Philippe

 

Van Asten Benoît                          Subsides

Van Asten Benoît

 

 

 
Scholl Clément
 
     
                      Musée Rétrotrain – Museum Rétrotrain

Van Asten Benoît

                                                     Publications - Publicaties

 

 

ATD : Atelier Traction Diesel

WDT: Werkplaats Diesel tractie

 

Ga naar boven