We ondervinden momenteel technische problemen met onze website: sommige pagina's zijn niet langer toegankelijk.
We werken er actief aan om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen.

 

Toerisme en SpoorPatrimonium

TSP is de afkorting voor "Toerisme en SpoorPatrimonium", een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de statuten in het Belgisch Staatsblad verschenen op 11 augustus 1988 en aangepast op le 21 februari 2017. Haar doelstelling is het verwerven, bewaren en restaureren van oud, in onbruik geraakte, materieel van de Belgische Spoorwegen. Dit materieel is eigendom van de vereniging of van de leden die het aan de vereniging toevertrouwen. Het gaat hoofdzakelijk over gemotoriseerd rollend materieel maar ook andere getuigen van het verleden, zoals seinhuizen, overwegen en typische spoorse objecten worden bewaard. De restauratie gebeurt volledig door vrijwilligers in hun vrije tijd. Momenteel wordt het reeds gerestaureerde materieel bewaard in ons Spoorwegmuseum te Saint-Ghislain.

Voor de agenda en details van al onze activiteiten op Le Chemin de Fer du Bocq, klik op dez link : https://www.cfbocq.be/nl

 

 

Facebook Logo 2023 

580b57fcd9996e24bc43c545

Ga naar boven