Nos chemins de fer 6 Nos tramways 1

In de serie “Onze spoorwegen” verschijnt het eerste deel, gewijd aan onze trams.

Het boek is onderverdeeld in meerdere hoofdstukken die de verschillende maatschappijen van het openbaar vervoer behandelen die in België bestonden vóór de regionalisatie: NMVB, MIVA, MIVB, STIC, MIVG, STIL en STIV. Een begeleidende tekst in het Nederlands en in het Frans bespreekt de geschiedenis van elke maatschappij.

Het werk  bevat 118 foto’s met tweetalige legendes Frans/Nederlands.
Formaat 17 x 24 cm ; stevige gekartonneerde kaft ; ingebonden met linnendraad. 
Verkoopprijs : € 28,00 + verzendingskosten (750 gr.).

Het volstaat het vereiste bedrag te storten op rekeningnummer BE57 0011 2017 8935 van  TSP, BP 40, 7000 MONS met vermelding van : “Onze trams” om dit werk te bekomen.

Ga naar boven