Lijn 128 Le Chemin de Fer du Bocq

Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de uitbating van lijn 128 - heden bekend als de Bocqspoorlijn - heeft het TSP een werk uitgegeven van 84 bladzijden die de geschiedenis van de lijn vertelt vanaf het begin tot aan haar toeristische uitbating.

Deze brochure wordt gepresenteerd op formaat A4, volledig in kleur en centraal geniet. 200 documenten en foto’s.

De verkoopprijs bedraagt € 11 (+ verzendkosten 400 gram).

Het volstaat de som over te schrijven op rekening BE57 0011 2017 8935 van TSP, BP 40, BE 7000 MONS, met vermelding «lijn 128».

Existe aussi en français

Ga naar boven