De ploeg zit erin!

Tegen vieren waren er 9 oververhitterbuizen en 31 rookbuizen verwijderd wat toeliet om in de ketel af te dalen door het mangat van de regelaar. Voorwaar een schitterende gewaarwording!

3 musketiers gr 

Door Kurt met de slijpschijf in de vuurkist en een handige François druk met de chalumeau in de rookkast, werd steeds meer duidelijk hoe de waals/vlaamse vier op mekaar ingespeeld raken. Thierry en Roland sleurden de buizen uit de ketel en deponeerden ze op een steeds groter wordende stapel.
 
kurt vuurkist slijpen gr 
Tussendoor werd de buitenwand van de vuurkist gereinigd en de lok zoveel mogelijk ontdaan van alle vuil. Daarnaast werd de regelaar zover achteruit gemanoeuvreerd dat men door het mangat makkelijk het inwendige kon betreden.
 

Een eerste controle van de ingewanden werd uitgevoerd en sterkte de jongens in de overtuiging op de goede weg te zijn. De binnenwand moet volledig gereinigd worden met behulp van bikhamer en staalborstel.
 
francois in ketel gr 


Slaagt men erin de komende weken eenzelfde tempo aan te houden, kan eraan gedacht worden een bikploegje aan het werk te zetten: immers, men wil zo snel mogelijk een officieel organisme laten langskomen voor controle en om  ultrasoonmetingen uit te voeren.

Het vijfde lid van de 26101-bende had het thuis ook niet onder de markt. Niet dat mevrouw nog nadrukkelijker de plak zwaaide dan op andere dagen en de koters meer jengelden dan gewoonlijk, nee, de voorbereidingen voor het 64169 weekend in februari hielden hem urenlang aan zijn laptop gebonden. Voorwaar geen geringe opgave. Alhoewel, hij kreeg er geen vuile handen bij!!

Ga naar boven