Eind 2008 heeft een schouwing plaatsgevonden van de huidige ketel van de 26.101.  De dikte van de vuurkistplaten hebben de minimale marge bereikt wat het einde betekende van de vuurkist.  Daarnaast waren er verschillende plaatsen in de rest van de ketel die toe waren aan vervanging.

In de maanden die volgden werden meerdere mogelijkheden onderzocht die zouden moeten leiden tot een goede ketel met keuring voor een aantal jaren.  Volgende opties werden bekeken :  zware herstellingen aan de huidige vuurkist en ketel, een nieuwe vuurkist, verlaging van de keteldruk, en de constructie van een splinternieuwe ketel…

In april 2009 dook er een nieuwe mogelijkheid op omwile van de mogelijke verkoop van een reservektel die zich in het buitenland bevond.  Deze ketel werd (na een revisie in Polen)  nooit in gebruik genomen !  Een deskundig onderzoek door een expert bevestigde de goede staat van de ketel .  Hierna volgden meerdere maanden onderzoek en studies van verschillende offertes die uiteindelijk aanleiding gegeven hebben tot de aankoop van de ketel in april 2010,

De ketel bevond zich in Engeland bij de toeristische vereniging « Nene Valley Railway » te Wansford. Met akkoord van onze Engelse vrienden hadden we besloten de ketel te transporteren op het einde van het toeristisch seizoen 2010.  Dit liet ons toe de finale onderhandelingen, met de verschillende firma’s die de ketel konden herstellen, af te ronden.  Onze keuze ging uit naar Chatham Steam Ltd, gelegen te Maidstone in het zuid-oosten van Engeland.

Photo1 

Het transport van de ketel heeft plaats gevonden in twee etappes.  De eerste vond plaats op woensdag 17 november, met het optillen van de ketel en het plaatsen op een platte wagon. Deze spectaculaire werken werden uitgevoerd door een equipe van de NVR en zij maakten gebruik van een stoomkraan van 40 ton !

De tweede etappe bestond uit het transport zelf van de ketel in de richting van de werkplaats van Chatham.  Onze TSP equipe (Thierry, Pierre en Sylvie) volgden het tansport op.  Na de M11, M25, M20 en de prachtige brug « Queen Elizabeth II » , die toelaat de thames over te steken, bevond de ketel zich in het oosten van Londen.  De ketel meet 11 meter lang en bijna 2 meter breed !

Photo2

Photo3 

2011 kondigt zich veelbelovend aan voor onze 26.101, met de herstellingswerkzaamheden aan de ketel en het hernemen van de overige taken.  Zoals in het verleden zal deze blog u regelmatig op de hoogte houden betreffende de evoluties in dit mooie dossier.

Ga naar boven