Onlangs werd het eerste onderzoek van de ketel van onze lokomotief uitgevoerd door AIB-Vinçotte.

Het betrof voornamelijk het ultrasoon nameten van de diktes van  ketel-en  vuurkiststaal. Deze bevestigden de eerste controles uitgevoerd gedurende de maand juni.Zo  het merendeel van de wanden voldeden aan de nominale waarden bevonden er zich zwakke plekken in  het plafond van de vuurkist.

Photo2 groot

Overzicht van enkele metingen op de hemel van de vuurkist. De nominale  maat is 10 mm.

Zoals de zaken er nu voorstaan zou een simpel vervangen van de buizen in de ketel leiden tot een sterke reductie van de toegelaten druk en in alle geval leiden tot een forse beperking van de levensduur.
Getrouw aan haar gewoonte om historisch spoorwegmaterieel te bewaren en zo lang mogelijk  rijdende te houden,  heeft het TSP beslist een complete reconstructie van de vuurkist onder ogen te zien. Dat zou  de 26101 een tweede jeugd verzekeren !

Maar deze operatie zal voor belangrijke financiële consequenties zorgen  en kan alleen maar uitgevoerd worden door beroep te doen op te collecteren fondsen . Binnenkort volgen er mededelingen op deze site en in ons blad “ Op de Baan”.
Om over te gaan tot de reconstructie van de vuurkist  zal het zeer waarschijnlijk nodig zijn de ketel naar een gespecialiseerde firma te sturen In deze optiek zijn de voorbereidende werken voor de demontage en, parallel daaraan, de opbouw van een technisch dossier nodig om een adequate prijsvraag op te stellen.

Natuurlijk zullen we jullie met plezier op de hoogte houden van de gang  van deze werken.

Photo1 groot

 de 26101 te Saint Ghislain op 18 Oktober 2008. Men merkt, achter de rookkast, de slagring voor het cilindrisch lichaam met zijn voegdichting bestaande uit twee rijen klinkers ( rivetten!) en vòòr de kabine, de vuurkist.Achteraan kan men de werken zien ter vernieuwing van het dak van het museum welke onlangs zijn gestart.

Photo3 groot 

Nee, het betreft hier niet een opname genomen net na de oorlog in het hart van een Belgische bedrijf tijdens de montage van een type 25 of 26, maar wel onze 26101 op spoor 3 van het museum, naast de overblijfselen van de oude dakbedekking !

Ga naar boven